2014. január 16., csütörtök

Imádság gyakorlása alsósokkal

Az 1.  Zsoltárt tanultuk. Ki a boldog ember.
Az óra végén azt kértem a gyerekektől, hogy gondoljanak valakire, akit boldognak tartanak.
De ne mondják ki a nevét.
Utána gondoljanak valakire, aki nem boldog. Ha megvan, akkor az ő nevét se mondják ki.
Ezután imádkoztam hangosan először azokért, akik boldogtalanok, majd szünetet tartottam, hogy magukban a gyerekek imádkozva mondják ki annak a személynek a nevét.
Utána imádkoztam azokért, akiket boldognak látunk, hogy maradjon így. Szünet, és befejezés.
Nagyon jó élmény volt számomra.

2013. december 9., hétfő

Ötlet összefoglaláshoz

Ezt az ötletet ajánlom összefoglaláshoz.
A lényege:
- először átismételjük a történetet célzottan
Ebben az esetben a tanult történetekből kiemeltük, hogy mit mondott el a történet Istenről.
- 6 széket körbe raktunk
- instrukció:
Képzeljük el, hogy egy nagy vacsorára vagyunk hivatalosak. Mindenki megjelenik, akinek a neve a széken van. És beszélgetés kezdődik. A próféták megpróbálják meggyőzni az "én"-t, hogy menjen, és beszéljen Istenről az embereknek. Bárki bármelyik szék mögé beállhat, és szólhat bárki nevében.

A játék úgy kezdődik, hogy Noémi néni (hitoktató) köszönti a vendégeket, és elmondja:
- Kedves vendégek, azért hívtalak el benneteket erre a finom vacsorára, hogy meggyőzzétek a vendég hittanosomat, hogy beszéljen Istenről a barátainak. Segítsetek nekem, hogy meg tudjam őt győzni.

A játék során elismételték a történet legfontosabb információit.
Pl. Azért menj el, mert én is megtapasztaltam, hogy bár nem hittem el Istennek, hogy menni kell, de aztán rávett, és jól sikerült minden.
Volt, aki az én nevemben szólt! Ez volt a legérdekesebb. Ilyesmit:
- Menj csak el, mert én már évek óta hiszek Istenben, és tudom, hogy mindig megsegít.

Olyan gyerekek is szóltak, akik soha sem szólnak semmi lényeget érintő témához.
Nagyon jó módja az információ átismétlésének úgy, hogy közben látjuk, hogy mit hisznek, mi az, ami megmaradt lelki szinten az összefoglalásig.2013. november 17., vasárnap

Látok gyereket...Játék óra elején

Az alábbi játékot lehet óra elején jégtörő játékként is játszani.
Én azonban ismétléshez használtam.
Alsós korosztály.

Instrukció: Álljatok fel!
Látok gyereket ...(pl. integetni)
Látok fiúkat meghajolni.

A gyerekek gyorsan megértik, hogy az a feladat, hogy tegyék meg, amit mondok.
Az ismétléshez pedig így lehet felhasználni:
- Látok egy fiatalembert tanulni.
- Látok egy fiatal férfit ponyvát készíteni.
- Látok egy férfit dühösen.
- Látok egy embert földre esni.
Kit látok? (Pál apostolt)
Bármelyik bibliai szereplőhöz kitalálhatunk ilyen mondatot.
Viccesebb, mintha csak azt kérdezem, hogy ki volt az, aki ...
Mivel mozogni is kell közben, az a gyerek is részt vesz benne, aki nem tudja. És a mozgás révén ráadásul szerintem meg is tanulja a testével együtt, hogy mi a helyes válasz.
Ha véletlenül nem tudta volna.

2013. november 1., péntek

Mi a lényeg?

Most, hogy Noé történetéből a megmenekülésre készülök, a szivárványos szövetségkötésre, elmélkedni kezdtem a lényegen.

Az egyik Kreatív hittan tréningen az egyik kedves résztvevő azt mondta, hogy azt lett számára hangsúlyos, hogy legyen:
A lényeg a lényeg.
Ezt meg is fogalmaztam az elméleti bevezetésben. De azóta többször elgondolkodom ezen. Ráadásul most, hogy benne vagyok hittankönyvek előkészítésében is, ezt elég gyakran hangoztatom is.

Olyan kevés időnk van a gyerekek hitre nevelésére.
Luxus az, hogy ne a lényeget tanítsuk, és ne a lényeget rögzítsük.
Bizonyára nem hiábavaló megtanítani például Jézus egyik csodája kapcsán, hogy mi is az a vihar, hogyan keletkezik.
De ezt ezerszer jobban tudja egy tanár, mint mi. (tisztelet a kivételnek)
Bizonyára nem hiábavaló színezni hittanon.
De a legtöbb hitoktató rajz terén nincs ott, mint egy rajztanár.
Pedig hányszor rajzoltatunk csak úgy.
Istenről nem fog a tanítónéni beszélni. Nem az ő dolga, a mienk.
Megtaníthatjuk persze vele, hogy mitől esik az eső, de senki sem tanítja meg más, hogy ki az évszakok Ura, csak mi.
Szóval tudom, hogy kevés a hitoktatók ideje, és egyszerűbb az első dologba belekapaszkodni és erre gyorsan az órát építeni.
Tudom, hogy könnyű Illés története kapcsán hollókat rajzolgatni, vagy akár papírból kivágni.
De csak akkor, ha megtanulja belőle a gyerek, hogy Isten gondoskodik.

Szóval keressük meg a történet lényegét. Várjuk meg, míg megtaláljuk, és ne azonnal kapaszkodjunk az első szóba. És ha a lényeg megvan, akkor ahhoz találjunk ki feladatot, és ne az első asszociációhoz.
Mert minek is áldoznánk az amúgy is kevés időt ilyesmire.

Egy biztos. Nem fogok a szivárvány színeivel foglalkozni. Szerintem annyira mindegy, hogy milyen színekből áll, és azok milyen sorrendben követik egymást.
Komolyan.
De fontos, hogy Isten szövetséget kötött.
Úgyhogy erre építem az hittanötletemet, amit ma nem tudok még megmutatni, mert sötét este van, és ilyenkor csak csúnya képeket tudok készíteni.
De van egy ötletem.
Az ötlet egy részletét azért lefotóztam.
Fehér gombok kék felhőkkel.
Hamarosan minden kiderül.


2013. október 27., vasárnap

Visszajelzés

Amikor van egy program, ami azért hosszabb, mint egy hittanóra, akkor érdemes komolyabb visszajelzést kérni a résztvevőktől.
Ezt a visszajelzési módot egy képzés végére találtam ki.
Fontos volt az, hogy megfogalmazzák, hogy mit tanultak meg, hogy min változtatnak, milyen javaslataik vannak a jövőre nézve.
Ehhez találtam ki egy játékot, ami ami lehetőséget ad arra, hogy konkrétan megfogalmazzák a gondolataikat.
Kicsit korrigálva leírom a lényeget.

A keretmese:
Elmegyünk most egy városnéző körútra.
Itt lehetőségetek van vásárolni. Benézhettek különféle helyekre, üzletelhettek.
Kaptok tőlem egy-egy csekk-könyvet, hogy vásárolhassatok.
(Mindenki kapott egy csomagolópapírból varrt jegyzettömböt. Nincs fotó.)
Azért, hogy vásároljatok.
A Régiségboltban eladhatjátok, amire már nincsen szükségetek.
Ide olyan dolgok kerülhetnek, amik másoknak még értékesek, de nektek már nem kell.
A szelektív hulladékgyűjtő telephelyre leadhatjátok,
amiről rájöttetek, hogy nem kell, nem való semmire.
A bankban letétbe helyezhetitek mindazt, ami nagyon értékes, amit meg kell őrizni.
A találmányi hivatalban leadhatjátok a találmányaitokat a programmal kapcsolatban.


Szóval mindenki a jegyzetlapra írhatta a visszajelzéseit.


Csomagolópapírból varrtam a zacskókat.
Mindegyik zacskót egy másfél literes flakonra kell ráhúzni, és akkor olyan házszerű lesz.


2013. október 26., szombat

Óvodásoknak-Pál meggyógyítja a lisztrai bénát

A lisztrai gyógyítás történetéhez készíttettem óvodásoknak.
Egyszerűen csak visszahajtottam a lábát.
Először megbeszéltük, hogy milyen nehézsége lehet egy születése óta sánta embernek. Mit nem tud.
Úgy mutattam meg nekik a sántát, hogy nehogy észre vegyék, hogy csak vissza van hajtva a lába.
Aztán jött a történet elmesélése.
Amikor azt meséltem, hogy Pál meggyógyította,
akkor kihúztam a lábát, és erre az egyik ovis teljesen meglepődött,eltátotta a  száját.
Pont ezt a hatást akartam elérni.

2013. október 24., csütörtök

És megint egy trénig


A DUNAMELLÉKI EGYHÁZKERÜLET IFJÚSÁGI MISSZIÓJA
meghirdeti
2013. november 7-8-9 és 2014. január 23-24-25 napjaira

TAPASZTALATI TANULÁS TRÉNING
ALAPKÉPZÉSÉT

A képzést vezeti: Surányi Zoltán élménypedagógus, tréner
A képzés helyszíne: KRE Budapest, Ráday u. 28.
Kollégiumi épülettömb: 502, 503 termek
A képzés díja: 20 000 Ft
Minden nap 9-18 óra között tartjuk a képzést, összesen 48 órában.
Minden nap ebédet biztosítunk minden résztvevőnek.
A képzés minimális létszáma 16 fő, maximális létszáma 22 fő.
A képzés tartalma:
I.                    Szakmai személyiség alapkövetelmények tisztázása és szemléleti alapok lefektetése:
-          A sztereotip „hátizsákunk” felismerése és annak segítő és gátló faktorainak tudatos használata a tanulási helyzetteremtésben.
-          A módszerhez szükséges alapvető személyiségjegyek és a saját stílusunk megtalálása, kialakítása.
II.                 Csoportdinamika:
-          Csoportdinamika szakaszai és azok tudatos felismerése, értelmezése és használata a tapasztalati tanításban.
-          Mikor, mit, miért a csoportdinamikában.
-          A sikeres kezdéstől a lezárásig, gyakorlati útmutató.
III.               Játékpedagógia:
-          A játék, mint fejlesztés eszköze a különböző csoportokban.
-          Játéktípusok, játékok tudatos besorolása és használata, fejlesztő foglalkozások tervezése.
-          Biztonsági követelmények.
-          A játékvezetés gyakorlata, szabályismertetéstől a tanulságok tudatosításáig.
IV.              Élménypedagógia:
-          Az élménypedagógia alapelvei: a tapasztalati úton való tanulás módszerei és hatékonysága. Az animátor szerepe és tevékenysége élménypedagógiai foglalkozásokban. 
-          Élménypedagógiai foglalkozások a gyakorlatban: kommunikációs helyzetgyakorlatok, kooperáció és bizalomépítő, problémamegoldó tevékenységek vezetése, elemzése és értékelése. Egy komplex élménypedagógiai foglalkozás felépítése. A gyerekek bevonásának, aktivizálásának lehetőségei, a gyerekek tevékenységére építő projekt tervezése, lebonyolítása, mérése és értékelése.
-          Az élménypedagógia keresztyén alkalmazásának lehetőségei: egyházi iskolák és kollégiumok, gyülekezeti programok, keresztyén táborok, fesztiválok, csendes napok, diakóniai/szeretetszolgálati alkalmazás lehetőségei
V.                Gyakorlat:
-          Saját foglalkozás tervezése és vezetése, kiértékelése.

A képzést ajánljuk minden ifjakkal, hittanosokkal foglalkozó lelkésznek.
A képzést elvégzők részt vehetnek a DMREK által szervezett ZEFIR programon, a 2014-es KÁLVIN ÉV keretén belül saját programjukkal.

Részvételi szándék jelzése:
Fodorné Ablonczy Margit DMREK ifjúsági lelkész
30 627 62 30
Jelentkezési lapot küldünk.

2013. október 13., vasárnap

Pál

Az ovis hittannal meg úgy jártam, hogy először e tanévben egy darab kislány és összes többi fiú van.
Hol van a tavalyi összes hosszúhajú szőke királylány?
Persze iskolában.
Ezért fiús témát kell elővenni.
Hát, így aztán a téma bevezetése gyanánt a következő kérdéseket tettem fel:

Ismeritek a rettenthetetlen tengeri kalandort?
Ismeritek a férfit, akin nem fogott a kígyómarás?
Hallottatok a bátor hősről, akit háromszor sem tudtak megölni?
Ismeritek az embert, aki túl élt még egy félelmetes hajótörtést is?
Mesélt nektek valami már arról, aki rettenetesen gonosz volt, aztán megvakult egy időre?
Tudjátok annak az utazónak a sorsát, aki lóról hajóra váltott?
Hallottátok, hogy halált megvető bátorságának oka az volt, hogy isteni küldetéssel utazott?

Aztán az asztalon végigmutogattuk a kezünkkel, kopogtatva, csapkodva, zörögve, hogy mi mindent nem is tudunk róla.

Hát, róla fogok mesélni.


Amúgy azt is kérdeztem így az elején, hogy vajon kiről kellene elnevezni egy gyermeket, akiből nagy embert szeretnének nevelni a szülei? Amúgy megvolt mindenük, neveltethették a fiúkat olyannak, amilyennek csak akarták.

Beérkezett javaslat:
Darth Vader.  :)

Aztán javaslatok érkeztek híres emberek nevével.
Aztán elárultam, hogy a rettenthetetlen tengeri utazó egy király nevét kapta.
Azért, aki a legelső volt és mindegyik közül a legmagasabb a Biblia királyai közül.
Így lett a fiú neve: Saul.

Itt kezdődik a történet.2013. október 10., csütörtök

Képzés-last minute


Ma még lehet jelentkezni, ha érdekel.

4.000 Ft ebéddel kávé-sütivel.

Jelentkezés:
majorne.edit@reformatus.huszeptember 15.    (minimális jelentkezői létszám: 10 fő
maximális jelentkezői létszám 30 fő)


9.00 – 10.30                Dr. Jakab-Szászi Andrea: Egyéniségre hangolva: módszertani sokszínűség és sokrétű intelligencia lehetőségei
                                    A sokrétű intelligencia 8 kulcsa a tanulókhoz a katechézisben I.
1.      Verbális-nyelvi intelligencia
2.      Logikai-matematikai intelligencia

10.30 – 10.45             Kávészünet

10.45 – 12.15              A sokrétű intelligencia 8 kulcsa a tanulókhoz a katechézisben II.
                                                3. Testi-mozgásos intelligencia ötletei
                                                4. Vizuális – térbeli intelligencia ötletei
                                                5.Zenei-ritmikus intelligencia
                                               6. Kapcsolati intelligencia
                                               7. Önismereti intelligencia
                                               8. Egyéb intelligenciák

12.15 – 13.00              Ebédszünet

13.00 – 14.30              Az intelligencia típusok a mindennapi gyakorlatban, avagy hogyan készüljünk egy hittanórára vagy gyermek-istentiszteletre?

14.30 – 14.45              Kávészünet

14.45 – 16.15              Szabóné Zimányi Noémi: A képzés zárása élménypedagógiai játékkal