2013. március 27., szerda

Nagyhét egy alkotásban

Benne van a nagypéntektől a nagyszombaton át a húsvétig a lényeg.
A Krisztus alak alkotója ismeretlen. (számomra legalább is)
Ezt a kompozíciót Apukám készítette.
A feltámadás fényét csak a fényképezéskor vettem észre.

"Néznek majd arra, akit átszúrtak." János 19, 37

2013. március 26., kedd

Konfifis jégvirágvasárnap 1.

Egyik pótpresbiterünktől. 3 kg-os!

Ebben a bejegyzésben szeretnék néhány tippet adni ahhoz, hogy hogyan írjunk meghívót.
Olyan meghívót, ami a tapasztalataim szerint elég jól működik
Ez nem csak a gyerekekkel és fiatalokkal kapcsolatos alkalmakra vonatkozik.
Több program tapasztalata alapján írom le a gondolataimat.

Jégvirágvasárnapon (elnevezés származik Sz L-tól) tartottunk egy konfifis=konfis+ifis napot.


Meghívás menete:

 • Egy hónappal az alkalom előtt szóban említettem a konfisoknak az alkalmat.
 • Két héttel az alkalom előtt elküldtem mindenkinek egy meghívót a Facebookon.
  (Minden egyes konfirmandus és minden egyes 20 év alatti  konfirmált fent van!
  Nincs ennél hatékonyabb csatorna ma. Sokan azonnal válaszoltak a meghívásra.)
 • 32 db FB üzenet küldtem el ezzel a szöveggel:
  Kedves ...!


Szeretnélek meghívni egy közös ebédre.
Néhány fiatallal együtt készítenénk el az ebédet.
Kicsit beszélgetnénk is, régen találkoztunk.
Egy kicsit játszanánk is.
Március 24-én vasárnap.
Már az istentiszteleten együtt hallgatnánk a virágvasárnapi történetet.
Arra kérlek, hogy válaszolj igent.
Várom a válaszodat március 20-án estig. Ez szerda este.
Tudod, be is kell vásárolni előtte.
Tudnom kell mennyit, hogy elég legyen.
Mit szólsz?
Szeretettel: Noémi néni
u.i: Kb. 15 óráig tart.
 • Amikor közeledett a határidő, és nem kaptam választ azoktól, akik egyébként járnak néha templomba, írtam egy újabb rövid emlékeztető üzenetet.
 • Azoknak, akik nemmel válaszoltak, megírtam, hogy sajnálom, hogy nem tudnak jönni.
  Lehetne-e arról szó, hogy egy legközelebbi alkalommal eljönnek?
  Mindenki igennel válaszolt.

Végeredmény: 14-en jöttek el.
9-en mondták, hogy most éppen nem jó az alkalom (focimeccs, kirándulás, névnapozás, vizsga)
A szervezőkkel együtt 20-an voltunk. Ez nagyon szép létszám!

Magyarázat a meghívóhoz:
Sokat olvasgatok olyan témában, hogy hogyan írjunk hatékony szöveget. Ebben a levélben alkalmaztam a tanultakat. Ilyeneket például:
 1. Egyszerű és érthető mondatok.
 2. Rövid szöveg.
 3. Átlátható, világos szöveg.
 4. Személyes.
 5. Regisztrálás. (határidőhöz kötni)
 6. Konkrét cselekvési útmutató.
 7. Emlékeztető levél.
 8. Ha most nemet mond, felajánlani egy igen lehetőségét legközelebb.
Ez most egy rövid meghívó volt.
Korábban írtam már hosszabb levelet is, amibe egy rövid történetet is beleszőttem. 

2013. március 25., hétfő

Újrahasznosítás

Két íróeszköztartó.

Hozzávalók:
 • adományba kapott agyonhasznált ágyneműkről való gombok
 • garázsban 10 év után felfedezett zsáknyi gyári textilhulladék
 • dédnagymama varrósdobozából való gombok
 • mindenféle csipkemaradék
 • horgolási kíséletek
 • gyerekek kinőtt bionicle-s játékdoboza
 • ragasztópisztoly
Csak ragasztópisztollyal ráragasztjuk a dobozra a hozzávalókat.
Ilyesmit gyerekekkel és fiatalokkal is készíthetünk.
A lehetőségek száma végtelen.
Már nem tudtam tovább nézni az asztalomon ezt a két műanyag dobozt, amiben az íróeszközöket tárolom.

2013. március 20., szerda

Virágvasárnaptól húsvétig

Hittanóra:

 • gyülekezeti
 • vegyes korosztály (1-6. o.)
 • előzetes ismereteket igényel
Az óra célja: Hálára és Jézus iránti csodálatra indítani a gyerekeket.

Hála és csodálat tárgya: a Világmindenség Ura lejött emberi alakban a földre, itt egész életében, de különösen is földi életének a végén szenvedett, mégis értünk végig kitartott. Mindezt azért, hogy nekünk jó legyen. (örök élet)
Módszer:
Tárgyak segítségével próbálják a gyerekeket rávezetni, hogy mit érezhetett a nagyheti események közben Jézus.

1. Felidézzük együtt a gyerekekkel, hogy melyik napon mi is történt Jézussal. A napok nevét felírjuk egy lapra. Erre később szükségünk lesz.
A napok mellé felírtam azokat az eseményeket, amelyeket meg kell említeni.
Virágvasárnap: Jézus bevonul, ruhákat terítenek elé
Nagycsütörtök: Utolsó közös vacsora együtt, Júdás már megkapta a pénzét, Jézust elfogják
Nagypéntek: Töviskorona, Júdás visszaadja a pénzt, Jézus meghal
Húsvét: Jézus feltámad

2. Zsák
Egy zsákba beleteszünk különféle tárgyakat. Olyanokat, amelyek kapcsolódnak a korábban említett négy naphoz. Mindenki húz egy tárgyat. 
Megnevezi. (Pl. kapor, sóska, pénz stb. nem a bibliai tárgyat, hanem ami a kezében van.)

Én tárgyaim:
virágvasárnapra:
bibliai szerepruha (fehér lepedőből készítve)
nagycsütörtök:
pászka, bor, keserű füvek, gyertya (nem találta meg a mécsest)
nagypéntek:
töviskoszorú, régi pénzérmék
húsvét: kő,  rózsaolaj (elkészített illatszer Lk. 24)


3. Tárgyak beazonosítása
Lerakjuk az ünnepek nevét jelző lapokat.
Mindenki oda teszi le a tárgyát, amelyikhez szerinte illik.
Megbeszéljük.

4. Jézus érzései
- Ismét végigmegyünk az egyes napokon, és megpróbáljuk átgondolni, hogy abban a helyzetben vajon mit érezhetett Jézus.
Hogyan érezhette magát?
- Ezeket az érzéseket leírjuk egy-egy lapra, és oda tesszük a tárgyak mellé.
- Átgondoljuk, hogy összességében Jézus utolsó hetére mi volt leginkább a jellemző.
- Feladhatta volna Jézus már az elején?
- Miért tette ezt Jézus? Miért nem adta fel? Miért vállalta a halált is?

5. És mi?
Milyen gondolatok jutnak eszünkbe, ha arra gondolunk, hogy Jézus a mi érdekünkben szenvedett?
Milyen érzéseket kelt ez bennünk?
Mit lenne jó tenni,  ha ezek a gondolatok és érzések vannak most bennünk?

6. Hálaima
Mit köszönjünk meg konkrétan?
Erre már fognak tudni válaszolni a gyerekek.

Nagypéntektől húsvétig

Kézműves ötlet.
Persze lehet vele tanítani is, mert a keresztet alakítjuk át a húsvéti sír jelenetévé.

Ez itt a kereszt.

Kétoldalas papírból készítettem el. 
(Ez a papír maradék nyomdai mintapapír, ezért a barna oldala műbőrszerű. Emiatt jobban visszaugrik, mint egy sima kétoldalas papír. Ezért el is táncolt a kereszt egy kicsit.)

Hozzávalók:
 • Három egyforma kör.
 • Egy kicsit nagyobb kör, mint az előző három, a kör kerületén levágunk egy kis szeletet, hogy egyenes legyen a kereszt alja. Látható a képen.
 • 1 szög (hogyishívják?)
 • 2 forma, ami így néz ki, mint itt jobbra.
   
  Tojás alakzatból indulunk ki. Félbehajtjuk kétszer. Egyszer függőlegesen, egyszer vízszintesen. Aztán kivágunk egy c betűszerűséget. Majd vízszintesen félbehajtva a közepén a rést. Igen, bonyolultan írom le, de  képre nézve is lehet talán érteni.

Aztán a köröket hajtogatjuk, hogy olyan legyen, mint itt a képen. 
De amikor kész a kereszt, akkor szét is szedjük, és minden alkatrészét felhasználjuk  feltámadás utáni jelenethez.
Angyal beszél az egyik asszonnyal a sírnál.
Angyalnak glóriája van (lenne, ha nem önállóan mozogna ez a papírszerűség).
Most jut eszembe:
A sír száján a követ lehetett volna másik felével.
Vagy a barlangot.
Vagy mind a kettőt.

Jó munkát!2013. március 18., hétfő

Töviskoszorú

Egy egyszerű töviskoszorú ötlet. Csomagolópapírból vékony csíkokat vágtam, majd összesodortam. A koszorú alapja hosszabb, a tövisek rövidebb és keskenyebb sodrott papírszálakból készült.


2013. március 17., vasárnap

Élménytréning

A hóakadályok ellenére sikerült megtartani az élménypedagógiai tréning első blokkját.
A trénerek nem túl messziről érkeztek, csak Délvidékről és Erdélyből.
Nagyon sokat tanultunk!2013. március 13., szerda

Mesélő zsák

Ötlet:
A: új történet elmeséléséhez vagy

B: ismétléshez.

Egy zsákba berakunk mindenféle tárgyakat, amelyeket lehet kapcsolni a bibliai történetekhez, korhoz.
Minden gyerek húz egy tárgyat.

A: A hitoktató pedig a tárgyak segítségével elmeséli az aznapi történetet. Amikor felhasznált egy tárgyat, lerakja az asztalra.
Utána a gyerekek fel tudják idézni pontosan a történetet a tárgyakat látva.
Rendben, kell ehhez egy kis fantázia, meg bátorság.
De ha ezen az oldalon jársz, akkor biztosan van Neked is.
Hasonlít az ötlet a kockás ötlethez. Az  különbség, hogy itt mi határozzuk meg a tárgyakat.
Javaslatom a készüléshez:
Amikor egy tárgyat kihúzunk a zsákból, akkor vegyük figyelembe a tárgyak minden tulajdonságát.
Végezhetünk különböző mozdulatokat a tárgyakkal. Ezt a kockás verzióban nem lehet.

Pl. egy kulcs esetén több szót is alkalmazhatunk a történetmesélésben. Csoportosíthatjuk szófajok szerint:

 • kulcs
 • szabadság
 • börtön
 • ajtó
 • szabad
 • kemény
 • fényes
 • szürke
 • bezárt
 • titkos
 • fontos (kulcsfontosságú)
 • tanítvány (kulcsember)
Mozdulattal:

 • hajlítani próbáljuk: ellenáll
 • karcolást imitálunk
És vége hossza sincs az ötleteknek.


B: Ismétléshez:
Mindenki húz egy tárgyat.
Melyik történet jut eszedbe a tárgyról?

És ezt lehet variálni, kinek hogy tetszik.

2013. március 7., csütörtök

12 éves Jézus 2.

Korábban leírtam a 12 éves Jézus történetének az elejét, addig, hogy megérkezik a család Jeruzsálembe.
Többen kérték a folytatást. Végül nem találtam meg az eredetit, ezért újat írtam. 
Ebben a verzióba több kortörténeti információt is beépítettem.


A 12 éves Jézus történetének második részében a hitoktató a történet mesélése helyett József szerepébe bújik, és ő irányítja az eseményeket. A jelenetekhez írok információkat is, amik alapján gondoltam ki a jelenetet.

A történet helyszínei:
- Jeruzsálemi templomtér
- vendéglátók háza
- úton hazafelé
- Salamon csarnoka a templomban

A történetet József szemszögéből fogjuk eljátszani. A hitoktató József szerepét veszi fel. A gyerekek alkotják József családját, rokonokat.

1. Jelenet:  Helyszín: Jeruzsálem, templomtér
Infó: Páskaünnepen a zarándokok a hallél zsoltárokat (113-118. zsoltárok) énekelték az ünnep elején és végén. 
Infó: A vacsorához való bárányt a templomban levágták és a vérét az oltárra öntötték.
József (hitoktató): 

- Megérkeztünk ide, Isten házához.  Mondjunk hálát Szabadító Istenünknek!
- Zsoltáridézetek. 
József előre mondja, a rokonok elismétlik a zsoltáridézeteket. A 113-11.8 zsoltárból egy kivonatot készíthetünk. Kihegyezve arra, hogy Isten a Szabadító.

2. Jelenet:  A közös páskavacsora Jeruzsálemben.  (szédereste)
Infó: A jeruzsálemieknek be kellett fogadni a házukba az ünnepre érkező vándorokat.
Ekkor fogyasztják el a páskabárányt, megemlékezve arról, hogy Isten kiszabadította népét Egyiptomból.
Ezen az ünnepen 3 ételt ettek:
- bárány (helyettesítő áldozat jelképe, a bárány áldozata által kerülte el Egyiptomban a pusztító angyal a zsidókat)
- macesz (kovásztalan kenyér)
- keserű füvek (egyiptomi élet keserűségére utal)
A legfiatalabb családtag kérdést tesz fel: Mit ünneplünk ma? És a családapa válaszol.
Ebben az esetben szerintem Jézus a legfiatalabb, mert 12 év alatt senkit sem vittek el.
A főétkezés elején a családapa hálát ad és megtöri a kenyeret és kiosztja a jelenlévőknek.
A vacsora végén beszéltek a Messiásról, aki egy ilyen éjszakán jelenti ki majd magát.
Asztal mellett félig fekve ettek.


Hitoktató:
- Menjünk be ebbe a vendéglátó házba!
- Terítsük meg az ünnepi asztalt! Íme a bárány, a kovásztalan kenyér, a keserű füvek, és a bor.
- Üljetek az asztalhoz.
- Áldást mondok. Áldott legyen ez  az étel, amelyet a mi Szabadító Istenünk adott nekünk.
- Osszuk szét a kenyeret!
- Te vagy a legfiatalabb, kérdezd csak meg, amit ilyenkor mindig a legkisebb kérdez az ünnepen:
Mit is ünneplünk ma?
- Ma arra emlékezünk, hogy Szabadító Istenünk kihozott mindket Egyiptomból, ahol rabszolgák voltunk. 
Együk meg a bárányhúst!
A kenyeret mártsuk a keserű füvekbe. Mert keserű volt a nyomorúságunk Egyiptomban!
-A vacsora végén áldást mondok. Áldott legyen a mi Istenünk, aki ennyi jóval ellátott minket. Ámen

3. Jelenet:
- Induljunk haza.
(Gyerekeket kettesével beállítjuk a sorba. És megyünk egy kicsit velük.)
- Eltelt egy nap. De hol van a fiam, Jézus?
(Ha nagyon érdekessé akarjuk tenni az órát, akkor egy gyerekkel titokban megbeszéljük, hogy ő lesz Jézus, és amikor a vacsora van, kioson vagy elbújik. Adunk neki egy lapot, rajta a szöveggel, amit Jézus a szüleinek felel.)
Keresés....
- Menjünk vissza Jeruzsálembe.
4. Jelenet:
Jézus a templomban
József: -Nézd, Mária, ott ül Jézus a legnagyobb bölcsekkel. Nézd, hogy néznek rá az emberek! Miért csodálkoznak rajta? Látod, mindenki csodálkozik azon, amit mond.
Mária: - De mit csinál itt?
József: -Beszélget ezekkel a nagy tudósokkal! Azonnal menjünk oda!
Mária: - Jézus, Jézus, miért tetted ezt? Már 3 napja téged keresünk mindenhol!
Jézus: - Miért kerestek engem? Nem tudjátok, hogy az én Atyám házába kell lennem?

2013. március 4., hétfő

Tízparancsolat

A Tízparancsolat elnevezés az eredeti kifejezésnek nem mutatja meg minden aspektusát.
A Tízparancsolat nem egy katonai parancs, ami amúgy esetenként nem veszi tekintetbe a parancsot végrehajtó személy érdekeit. Lásd Dávid királyt, aki Uriást harcba küldte. Uriásnak nem állt érdekében meghalni.

A Tízparancsolatban a parancsolat inkább az a fajta útmutatás, mint amikor egy kisgyerek járni kezd, és mondják, mutatják neki, mihez ne érjen, álljon meg az út szélénél, ne lépjen le a lépcsőn.
Jan Milic Lochman írt könyvet régen "A szabadság útjelzői címen" a Tízparancsolatról.
Ezen a nyomvonalon elindulva szerettem volna a gyerekeknek megtanítani a Tízparancsolatot.
Egy kicsit még jobban kiélezem arra, hogy Isten szeretetének a jele az, hogy megmondja a népének, hogy hogyan éljen, ha boldog akar lenni.

Egy játék segítségével vezetem rá arra a gyerekeket, hogy szeretetből mondja Isten, hogy mit nem szabd.
Játék neve: Ki akar jót nekem?
A játék lényege: Van egy Útonjáró játékos és három Tanácsadó.
Az Útonjáró mindenkit megkérdez, és eldönti, hogy kire hallgat.
A három Tanácsadó:
1. Az Útonjáró barátja (tehát mindig jót akar neki)
2. Az Útonjáró ellensége (tehát mindig rosszat akar neki)
3. Nem ismeri az Útonjárót (ő dönti el, hogy jót akar vagy nem)
Kellékek:
6 darab szőnyeg
tojáshéj vagy száraztészta a szőnyeg alá, ami jelzi, hogy ez korhadt.
Játék előkészülete:

 • Kiválasztjuk az Útonjárót és a 3 tanácsadót.
 • Útonjáró kimegy a teremből.
 • A három tanácsadó között kiosztjuk a szerepeket (érzelemkártyákkal=sematikus arcok, egyik mosolyog, másik mérges, harmadik semleges)
 • Lerakjuk a szőnyegeket. 
 • Minden szőnyeghármas egy hidat jelent.
 • Az egyik szőnyeget megjelöljük: ez lesz a korhadt gerenda. Jobbat tudok: tojáshéj a szőnyeg alá.)
 • Meg kell jegyezni a gyerekeknek, hogy melyik ez a korhadt gerenda.
 • Bejön az Útonjáró.
Kerettörténet:
Te egy Útonjáró vagy.
Elérkeztél egy folyóhoz.
A folyón vezet át két veszélyes függőhíd.
Mindkét hídnak 3 gerendája van.
A gond az, hogy az egyik hídnak elkorhadt egy gerendája.
A túlparton áll 3 ember.
Ők tudják, hogy melyik a korhadt.
Egyikük a barátod.
Másikuk az ellenséged.
A harmadik egy idegen. Nem tudni, hogy jó ember-e vagy rossz. Ezért ő lehet, hogy igazat mond neked, de lehet, hogy hazudik. De az is lehet, hogy egyszer igazat mond, később hazudik.
A folyó partján megkérdezheted mind a három embert, hogy melyik hídon indulj el.
Te döntöd el, hogy kinek a tanácsát fogadod el.
Ha rálépsz egy gerendára, akkor kiderül, hogy lezuhansz-e vagy nem.
Ha lezuhansz vége a játéknak.
Ha nem zuhansz le, mehetsz tovább.
Ha átérsz a hídon vége a játéknak. Megmenekültél.
Először lépj az első gerendára.
Ha nem zuhantál le, akkor mehetsz tovább.
De ekkor megkérdezheted, hogy egyet vagy kettőt lépj.

Átjutás vagy lezuhanás után megkérjük az Útonjárót:
- Találd ki, hogy ki kicsoda volt!

Ezután lehet cserélni a szerepeket.

Amikor mindenki játszott, akkor megbeszéljük:
1. Ki akart jót neked?
2. Vajon miért akart jót?
3. Ki az, aki általában nekünk jót akar?

A lényeg, hogy a válaszból azt kellene kiemelni, hogy azok akarnak nekünk jót, akik szeretnek minket.

Átvezetés a bibliai történethez.
Isten ugyanígy jót akart a népének, mint a Barát az Útonjárónak.
Ezért Isten néhány utasítást adott a népének.
Azért, hogy nehogy úgy járjanak, mint az ember, aki korhadt gerendára lépett.
Miért akart Isten jót a választott népének?
Mert szerette őket.

Itt beszélgethetünk még Isten szeretetéről.
És énekelhetünk.

Nagyon tetszett a játék a gyerekeknek.
A nagyobbak (4. o.) abszolút megértette, hogy mit jelent jót akarni, és utasítást adni annak, akit szeretünk, aki fontos nekünk.

Mivel az egyik hittancsoportban elfogyott minden tojáshéj, a másik csoportban száraztésztát alkalmaztunk.
Ez is nagyon tud recsegni-ropogni.
Sőt, azt találták ki a gyerekek, hogy székből építsünk hidat. Azon kelljen járni.
Szék-száraztészta zacskóban-székpárna-szőnyegdarab.
Jól működik.


Ezt rögzítjük egy kézműveskedéssel is.
Ez egy olyan ötlet, ami egyszerre sok szimbólumot hord magában:
 • utal a Tízprancsolatra
 • utal a Tízparancsolatban megjelenő Istentől jövő szeretetre
 • utal a Tízparancsolatban megjelenő Gondviselésre

Az itt látható ötletet használom fel. De úgy fogjuk elkészíteni, hogy az ujjak szorosan egymás mellett lesznek.
Majd lefényképezem a gyerekek által készített kezeket is.
Minden ujjra jut egy parancsolat. 
Középen a szív. 
A két tenyér együtt a gondoskodást is jelképezi.

Előre kinyomtatott Tízprancsolatot ráragasztjuk a tenyerekre.

Jézus lecsendesíti a tengertOvis hittanra készítettem néhány hajót (20 db).
Rányomtattam egy éneket, ami a kapcsolódik a történethez.
Eredetileg a német napközis táborban találkoztam vele, de aztán kiderült, hogy magyar fordítása is van.
Kottát tudok mutatni németül.
Az ovisoknak minden új, a hajtogatott hajó is.
Az asztalra kék színű szembekötős kendőket vittem.
Készítettünk belőle háborgó tengert.