2012. december 20., csütörtök

Advent 4-hez

Az előző bejegyzésemben írtam egy játékról.
Egyik hittanos szerint ez a füllel látásos játék.
Szóval érdekes volt azt tapasztalni:

  •  A gyerekek maguk is állítanak fel korlátokat maguknak.

Többen is úgy gondolták, hogy nem szabad elmondani a másiknak, ami a képen van. Ezért nem is árulták el előre, ami jól megnehezítette a saját dolgukat.


  • A fiúk kevesebbszer kérdeznek vissza.
A legtöbb fiú úgy játszott, hogy bemondta, hogy mi van a képen, aztán hagyta, hogy rajzoljon a rajzoló ahogyan akar. Az ő rajzuk hasonlított a legkevésbé az eredetire.

Összegzés:
Talán Istennel is így vagyunk? 
Azt gondoljuk, hogy Ő azt gondolja?
Azt hisszük, hogy elég, ha egyszer valamit nagyjából megértettünk, aztán a többit majd mi kitaláljuk?

2012. december 18., kedd

Advent 4.

A negyedik adventi héten egy olyan játékot választottam, ami arról tanít, hogy Jézus születése óta hogyan  lehet kapcsolatunk Istennel.

Kellékek:

  • a résztvevők létszáma szerinti előre elkészített egyszerű karácsonyos rajzok
  • ceruzák
  • üres lapok
Párokat alkotunk.
A csapatot két részre osztjuk.
Egyik csapat fele lesz a : RAJZOLÓk
Másik fele: BESZÉLŐk

Szabályok:
A rajzoló leül az asztalhoz.
Kezében egy üres lap és ceruza.
A beszélő utasításai szerint kell rajzolni. 
Tilos megnézni a lapot.
Tilos hátrafordulni.

A beszélő áll a rajzoló mögött.
Elmagyarázza, hogy mi van a rajzon.
Nem érhet a rajzoló lapjához.

Egyszerűen rajzolni kell. Majd amikor kész, akkor összehasonlítjuk. 
Fel lehet-e ismerni, ugyanaz szerepel-e a rajzon?
Utána csere.

Megbeszélés:
Mik voltak a szabályok?
Ki tartotta be mindet? Ki nem?
Miért sikerült a feladatot végrehajtani?
Hogyan tudtak a rajzról beszélni?

Magyarázat:
Mit tanít ez a játék arról, hogy mi hogyan lehetünk kapcsolatban Istennel?
Mi olyanok vagyunk, mint a rajzoló. Halljuk, hogy mit mond Isten, de nem látjuk.
Kérdezhetjük őt, megmutathatjuk a rajzunkat, hogy ellenőrizze.
Volt, aki kijavította a rajzát. Ez így van velünk is.
Isten elmondja, hogy milyen életet szeretne nekünk. 
Mi próbáljuk ezt élni. Szólunk hozzá, szól hozzánk.
Minél jobban követjük a tanácsait, ha ellenőriztetjük vele az életünket, annál jobban sikerül


Bibliai összefüggés:
Jézus születése előtt egy hétköznapi ember úgy tudott Istennel kapcsolatba kerülni, hogy egy papot kért meg, hogy helyette beszéljen Istennel.
Aztán a pap elmondta Istennek, hogy mit szeretne mondani neki az ember, aztán Isten elmondta a papnak. A pap pedig elmondta az embernek.
Néhány ember saját maga is személyesen beszélgetett imádságban Istennel, de elég kevesen.
Aztán voltak próféták is, akik a királyoknak és a népnek együtt mondta el az Isten üzenetét.
Szóval kellettek a közvetítők.

Jézus megszületett, felnőtt és később meghalt és feltámadt. És a feltámadása óta ő a közbenjáró Isten és ember között.
Mi egyenként beszélhetünk Istennel, bár szemünkkel nem látjuk.
Sőt Ő válaszol is, amit a szívünkben hallunk.

(Egyik osztályban az egyik fiú ekkor így szólt a másodikos osztálytársához:
-Ott hallod Őt, a kis tetkód alatt. U.i. nyaklánc helyett a kislány lemosható matricát viselt.)
És mi szólhatunk neki, és Ő válaszol.

Így azért könnyebb Istennel beszélni, mint Jézus előtt.

Ez a karácsonyi utolsó tanítás. Négy héten át próbáltam megtanítani a gyerekeknek, hogy miért is jött Jézus.
A sok válaszból az idei az volt:
Jézus azért jött, hogy Isten és ember között a kapcsolat helyreálljon.

2012. december 11., kedd

Advent 3.


Az első két órában arról tanultunk, hogy a bűn miatt megromlott a jó kapcsolat Istennel.
Ugyan Isten szólt, de az ember nem mindig hallotta meg.

Aztán arról tanultunk a második adventi héten, hogy Isten próféták által üzent.

Most, ezen az órán arról lesz szó, hogy Isten a választott nép életének az eseményein keresztül is üzent.
Hagyta, hogy tetteiknek, hitetlenségüknek legyen következménye.
Rá kellett döbbenniük, hogy Isten nélkül csak nehézség és baj éri őket. 
Isten figyelmeztette népét, megengedte, hogy bűneik következményeként nehézségeket éljenek át. 
És amikor a nehézségek között volt a népe, elgondolkodtak, hogy miért is tartunk itt.
És Istenhez fordultak, és Isten megszabadította népét.
Ilyen történetekre utal a mai óra.Építek kendőkből egy kacskaringós utat. Ez jelképezi a választott nép életét.
Ezen az úton kell végig gurulnia egy kis műanyag labdának.
Ha mindig Istenre hallgat a nép, azaz nem gurul le az útról,
akkor gond nélkül, büntetés és nehézségek nélkül jut el az út végéig.
Ha legurul az útról, az azt jelenti, hogy ott egy nagyon nehéz helyzetbe kerül Isten népe.

Sorba állítom a gyerekeket.
Felváltva lányok, fiúk.
Bekötöm az első szemét. (bűn vakká tett minket)

Feladat: 
Gurítsd el a labdát ezen az úton úgy, hogy ne guruljon le. (Ez lehetetlen, mert kacskaringós az út.)
Ha legurul az útról, akkor levesszük a kendőt, kap egy következménykártyát, és azt mondom neki:

 „Mert nem hallgattál Istenre az Úrra, és letértél az útjáról, ezért vállald a következményt.”
Amíg le nem telik a büntetésed, addig itt (szőnyegdarab) kell állnod. 

A következő gyerek onnan indul, ahol legurult a labda.

Következménykártya: ez egy kártya, amire fel van írva egy szám vagy egy betű, ami egy adott következményre utal, amit majd óra végén felolvasok. (Először a számokat osztom ki. A betűk a fogság szó betűi.)

Ha minden gyerek próbálkozott, és még nem jutott végig az úton, akkor én elgurítom a végcélba.

Ekkor egyesével átadják nekem a kártyákat.
pl. Mi áll a kártyádon?
Gyerek: 7-es szám.
"Ez a szám azt jelenti, hogy: ...
Mivel elfordultál Istenedtől az Úrtól, bálványokat tiszteltél, ezért Isten Midján népének a kezébe adott. 7 évig kemény kézzel bánik Isten veled. 7 év után Isten kiválasztja számodra Gedeont, aki legyőzi a midjánitákat. Ekkor vége lesz a büntetésednek.


A betű-kártyák tulajdonosainak gyorsan egy értelmes szót kell összerakni, és úgy sorban állni.

Fogság kártyák tulajdonosainak együtt mondom:
Isten sokszor üzent neked prófétákon keresztül, hogy változz meg. 
De te inkább imádtad a bálványokat, inkább meg sem kérdezted, hogy mit akar az Úr. 
Ezért megengedte Nenukadneccarnak, a babiloni királynak, hogy hazádból elhurcoljon a babiloni hadsereg. 
És hosszú időre el kellett hagynod a hazádat.


Mindenkinek mondom: 
Akkor marad abba a büntetésetek, akkor léphettek le a büntetés szőnyegéről, 
ha megbánjátok a tetteiteket, 
és megígéritek, hogy ezentúl betartjátok Isten törvényeit, 
és egyedül őt imádjátok.

Megbeszélik, hogy mit mondjanak együtt és elmondják.
Következmény-kártyák jelentése:
7-es szám: Mivel elfordultál Istenedtől az Úrtól, bálványokat tiszteltél, ezért Isten Midján népének a kezébe adott. 7 évig kemény kézzel bánik Isten veled. 7 év után Isten kiválasztja számodra Gedeont, aki legyőzi a midjánitákat. Ekkor vége lesz a büntetésednek.

40-es szám: Azt tetted, ami Isten szemében bűn.  A filiszteusok kezébe adta Isten a népét 40 évre. A 40 év után  Sámsont küldi el majd Isten.
722-es szám: Mivel nem tartottad be Isten törvényeit, öntött bálványszobrot készítettél, Baált imádod, ezért Isten megharagudott rád.  
Szalmaneszert Asszíria királyát küldi Istent ellened. Majd  Kr. előtt 722 évvel fogságba kerülsz Asszíriába.. (II. Kir. 17.)


2012. december 4., kedd

Hittanórára tárgyakat

Hittanórára tárgyakat!
Azt vettem észre, ha a gyerekek meg tudnak fogni valamit, akkor sokkal jobban oda tudnak figyelni.
Itt van mindjárt a mai óra.
A tegnapi bejegyzésben írtam egy történetről, amelyben
400 hamis-próféta szerepel.
Ezért vittem be 400 gombot az órára.
Egyszerűen az egész történet érzékelhetőbb, ha van ott 400 darab tárgy szemben eggyel.
Alsósok nagyon szeretik a gombokat.
Óvodába nem viszem.
Ők még kiszámíthatatlan gombhasználók.

Ti milyen tárgyakat visztek be hittanra?

2012. december 3., hétfő

Advent 2.

A mai hittanon egy olyan történetet mesélek el a gyerekeknek, amiben az derül ki, hogy a bűneset után Isten próféták által üzent. A prófétákkal beszélt, és a próféták továbbadták az üzenetet. Így lehetett kapcsolatot tartani Istennel. Közvetítők segítségével.
Egy olyan történetet veszünk, amiben vannak hamis és igaz próféták is.
És ráadásul a történeten végighúzódik egy titok, mert nem mondjuk el előre, hogy mi lesz a vége.
Ez egy  kis feszültséget teremt, izgalmassá válik a történet, és így könnyebb is figyelni a gyerekeknek.

Bevezetés:
Édenkertben Isten-ember kapcsolat: tökéletes. Az ember megtudta, hogy mit akar Isten, megkérdezte tőle. És azonnal meg is értette.
Édentől távol: tökéletlen-nem mindig értette meg az ember, nem mindig tette meg.
Isten kísérlete: Prófétákat küld. Velük közli az akaratát. A próféták továbbmondják a királynak, népnek.

De vajon ki az, aki megmondja, hogy Isten mit üzen?

1. Kir. 22.

Jósafát király és Aháb király találkoznak. Egyik király Júdának a király, a másik király Izráel királya.
Aháb király javasolja: Menjünk harcolni együtt! Régen, amikor a mi királyságunk és a te királyságod egy hatalmas birodalom volt, akkor volt egy területünk, Rámót-Gileád. Elveszítettük egy háborúban. Szerezzük vissza együtt!
Jósafát: Jó, de csak akkor, ha Isten is ezt akarja.
Kérdezd meg az Úr akaratát.
Ha az Úr azt üzeni: győztök, akkor érdemes, ha vesztünk, nem érdemes.

Aháb király az országából behívatja a prófétákat.
Jönnek sorban az ország különböző részéből. 
(Gombokat kezdjem kirakni. Összeszedtem tényleg 400 darabot. Majd lefotózom nappal.) 
Nézzétek, ennyi próféta gyűlt össze! (Folyamatosan csak pakoljuk ki a 400 db gombot.)
Ennyi prófétát hívtak össze.

400 próféta van.
Van kiktől megtudni az Úr akaratát!
Majd ezek a próféták megmondják, hogy Isten mit akar. Hiszen már nem tudják szemtől-szemben megkérdezni Istent, mint az Édenkertben.

Kérdezi Aháb a prófétákat: - Harcoljak-e?
Mit felelnek a próféták?

Egy lapot előveszünk, amire ráírjuk: IGEN, egy másikre: NEM
(Sorban húzogatjuk a gombokat az igen lapra, míg végül mindegyik gomb odakerül.)

400 próféta egybehangzóan mondja azt: Igen!
Mindegyik ugyanazt mondja.
Ezek szerint Isten azt mondja, hogy induljon el csatába Aháb király és Jósafát király, hogy visszafoglaljanak egy olyan területet, ami régen az övék volt.
Isten tehát azt üzeni, hogy harc?

Négyszáz ember nem tévedhet!?

Jósafát, a másik király azonban ezt kérdezi: Itt van minden próféta?
Hát nem elég 400 igen?

- Egy hiányzik, mert mindig rosszat prófétál.

Mintha csak az lenne a jó üzenet Istentől, ha azt mondja, amit mi akarunk hallani!

Hívjuk ide Mikájehut!-mondja Aháb király.
Két király ül a trónon Samária kapubejáratánál a téren.
Ott a 400 próféta. Egyik még vasszarvat is készít, hogy jobban elhiggyék, amit mond. Mind azt mondja, hogy harcolni kell.
Minden próféta:- Vonulj fel, sikerrel jársz!

Megjön Mikájehu.
Vajon ő mit hallott Istentől?
Vajon ő is beszélt Istennel?

Aháb kérdezi: - Vonuljunk fel?
Mikájehu: Igen, győzni fogsz.
Szóval ő is ugyanazt mondja, mint a többi 400. Akkor tényleg szabad harcolni!

Aháb: - Tényleg?

Erre Mikájehu:- Látomást láttam. A nép olyan volt, mint bárányok szétszóródva a mezőn, mint akiknek nincsen pásztora.

Milyen ez a prófécia, jó vagy rossz?

Rossz bizony. Nem is tetszik senkinek.
Nem örül ennek Aháb király. Nem örül ennek 400 próféta.

Aháb király erre azt mondja:
-Megmondtam,  hogy rosszat fog prófétálni!

Vasszarvas próféta odalép:
Pofon vágja Mikájehut. Mi tévedünk, neked van igazad?

Miért ilyen mérges ez a próféta? Azért, mert így kiderül, hogy ők 400 hazudnak? Azért mérges, mert rájön, hogy ez az egy hazudik?

Mikájehu felelete: Majd meglátod, hogy igazat mondok, amikor majd menekülsz a vesztes csatában.

Senki sem akar hinni Mikájehunak, hiszen 400 próféta egészen mást mondott.

Aháb király döntése: börtönbe veti Mikájehut. Kenyeret és vizet kaphat csak, amíg győztesen vissza nem jövök a harcból.

Mikájehu: Ha győzöl, nem az Úr szólt általam.
Vajon ki az, aki valóban megkérdezte Isten? Ki az, aki igazat mondott és ki az, aki hazudott?
Vajon Mikájehu meg akarta zavarni a királyokat?
Vajon mi az igazság?
A háborúban ki fog derülni az igazság.

Álljatok ahhoz a prófétához, akinek szerintetek igaza lehet.
A 400 vagy az 1.

Mielőtt elindulnak a harcba: Aháb király nagy ötlete: menj te királyi ruhában, én álruhában.

Harcban: észrevették Jósafátot. De tudták, hogy ő nem Aháb király, ezért nem foglalkoztak vele. Nekik Aháb király kellett. De nem találták.

Egy katona találomra egy nyilat kilőtt, és eltalálta Ahábot a páncél és a szíjak között.
Mire kijutott a harcmezőről, meghalt.

Vajon győztek vagy vesztettek ezek után?

Aháb és Jósafát vereséget szenvedett. Nem tudták visszafoglalni azt a területet, ami régen a két király közös országának a tulajdona volt, mert nem hallgattak az Úr szavára, hanem a hamis prófétákra.
Azt hallották meg, amit hallani akartak.
Istennel a kapcsolatuk bizony nem volt jó.
Ezért döntöttek rosszul.Milyenek voltak ezek a próféták (gombok), és milyen volt az a próféta?

A Biblia igaz prófétának nevezi azt az embert, aki Isten üzenetét közvetíti.
Hamisnak nevezi azt, aki hazudik.

Hogy fordulhatott elő, hogy valaki azt hazudta, hogy Isten azt mondja, hogy győzelem lesz?

(Mást hallott, mást mondott. Ill. Nem hallott semmit.)