2012. március 14., szerda

Bibliolog: A jerikói két vak meggyógyítása

Korábban írtam már a bibliolog módszerről.
A bibliolog lényege:
A bibliai történetet több szereplő szemén keresztül is látjuk. Beleképzeljük magunkat a történetbe, és gyorsan azonosulni tudunk.

Bemutatok egy példát, amit én írtam. A kérdések után a csoport, aki ezen részt vesz, válaszol egyes szám első személyben. A választ elismételjük, de más szavakkal, és az érzelmeket emeljük ki. A kérdések egyébként is erre irányulnak. Nincs jó vagy rossz válasz, nem reagálunk arra, amit a másik mondott, csak meghallgatjuk. Nem kötelező megszólalni. Minden életkorú emberrel megvalósítható.

Az idei Nők Ökumenikus Világimanapja alkalmából  a hamis bíró példázatához készült egy bibliolog. Itt olvasható. Nem tudom, hogy valaki alkalmazta-e vagy tudta-e, hogy mi is ez.

Úgy látom az interneten, hogy német nyelvterületen rengeteg képzés van. Nálunk nem találtam még. Eddig senki nem is hallotta ezt, akivel csak erről beszéltem. Ha valaki tud ilyen képzésről, írja meg!

Felépítés:
 • Elmondjuk, hogy mi az a bibliolog. Ismertetjük a szabályokat. 
 • Bevezető a bibliai szakaszhoz.
 • Megnevezzük a szereplőt, akivel azonosulni kell.
 • Kérdés.
 • Válasz meghallgatása.
 • Elismétlés más szavakkal. (Ha jól ismételjük, akkor általában azonnal azt mondja a megszólaló, hogy: igen.)
 • Ha nem értjük a hozzászólást, visszakérdezünk.
 • Ha az ismétlésben nem jól fogalmaztunk, a megszólaló kijavíthat.
 • Megköszönjük a megszólalásokat.
  Innen ismétlődik.
 • Legvégén: Visszatérés a mába.
 • A teljes ige felolvasása.

Tapasztalat:
Nagyon gyorsan bevonja az embert az igébe. 
Mindig van egy-két csúcspontja a bibliolognak, amikor azt veszem észre, hogy megérinti az embereket az ige.
Olyan dolgok jönnek az igéből felszínre, amit én magam, mint igehirdető vagy hitoktató, ifjúsági vezető nem vettem észre. 
Erősíti a módszer a lelki közösséget.
Eddig minden alkalom nagyon nagy élmény volt a számomra, aki ezeket a bibliologokat vezettem.

Bev:
 Jézusról a Jeruzsálembe vonulás kapujában van. Utolsó város, ahova betér:  Jerikó.  
Ezzel a tettével zárul le a vándortanítóság.           
Márk Bartimeusról, Lukács egy névtelen vak emberről ír. 
Az evangéliumok tanúsága szerint, nem csak az utolsó állomás, hanem Jézus utolsó vándortanítói csodájának is a helye Jerikó.          
Jézus nem egyedül megy Jeruzsálembe. Körülötte emberek, akik hallották a tanításait. Látták a csodáit. Megtapasztalták különleges lényét.

„Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt.”
 Jézust nem egy-két ember követi, hanem igazi nagy tömeg, sokaság. Te most ember vagy a sokaságból, aki követi Jézust. Félretetted a mindennapi munkádat, dolgaidat. Ki tudja, mennyi időre. Mész Jézus után.
Mégis miért mész Jézus után?
(válaszok és visszatükrözés)
Köszönöm, sokaság!

„És íme, két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak: „Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk”
Te vagy a vak. Ülsz az út mellett. Város, hogy megkönyörüljenek rajtad és alamizsnához juss. Aztán hallod, hogy Jézus jön.  Mi fut végig a fejedben, amikor meghallod, hogy Jézus jön?
(válaszok és visszatükrözés) 

„A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el...”
Te vagy az egyik vak ember.  Meghallod, hogy jön a tömeg Jézussal. Tudod, hogy ő csodatevő. Bármit megtehet. És ezért kiáltasz. De az emberek, akik látva követik őt, rádszólnak. Ez nem egy kedves kérés, nem egy udvarias megszólalás, rátok parancsolnak, olyan szó ez, amit a szidalmazásra is használnak. A két vak legyen néma is.
Milyen érzés, hogy így szólnak hozzátok ?
(válaszok és visszatükrözés)

„de ők még hangosabban kiáltották: „Dávid Fia, könyörülj rajtunk!” Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte: „Mit akartok, mit tegyek veletek? Ők így feleltek: „Azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk.” Jézus megszánta őket, megérintette szemüket és azonnal visszanyerték látásukat.
Vak vagy ismét Illetve már csak egykori vak. Mert Jézus meggyógyított.
Milyen érzés volt, hogy Jézus megérintette a szemedet?
(válaszok és visszatükrözés) 
Köszönöm vak.

„és követték őt.”
Te vagy, aki az előbb még nem akartad, hogy Jézus szóbálljon a vakokkal. El akartad őket hallgattatni. De Jézus akkor is megszólította őket. És meggyógyultak. És most ott vannak melletted.
Milyen érzéseket vált ki az, hogy egymás mellé kerültetek?
(válaszok és visszatükrözés) 
Köszönöm tömeg.

„és követték őt.”
Ismét egykori vakok. Úgy tűnik, hogy vége az út szélén üléseknek. Vége az egyhelyben koldulásnak. Mostantól az életed áshogy alakul. Minden reggel mást fogsz tenni, mint eddig.   
Mit remélsz az új életedtől ?
(válaszok és visszatükrözés) 
Köszönöm, egykori vakok.                
Térjünk vissza újra a saját életünkbe.
 Hallgassuk meg most egészében a történetet.
(igeolvasás)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése