2012. április 20., péntek

Levél Pál apostolnakBibliaismeret másként.
Feladat felsősöknek, középiskolásoknak és akár felnőtteknek is.

A csapatot két fős csoportra osztom.

Elképzelt szituáció:
Testvérek vagytok, akik a thesszalonikai gyülekezethez tartoztok Kr. u. 50 körül vagyunk.

 • Pál apostol igehirdetésére megtértetek Beszélt nektek a Megváltó Jézusról, és ezért a pogány vallást elhagytátok. Aztán Pál és missziós barátai elmentek.
 • Pál Athénban tartózkodik. Eközben visszaküldi Timóteus Thesszalonikába, hozzátok, hogy erősítsen, buzdítson benneteket, és Pál is megtudja, hogy hogy alakult tovább az életetek egy keresztyénekkel szemben ellenséges környezetben. 
 • Timótheus azt látja, hogy Jézus Krisztus szeretete éltet benneteket. Az élő Istennek szolgáltok, nem a bálványoknak.
 • Amíg Timótheus nálatok járt, Pál tovább ment Korinthusba. Ott találkoztak. Ott mondta el Pálnak a jó híreket. Ennek megörülve gyorsan tollat ragadott Pál és levelet írt a ti Tesszalonikai gyülekezeteteknek. Ez az első Thesszalonikai levél.
 • Timótheus ismét meglátogat titeket, de már egy levéllel. Benne öröm és buzdítás.

Feladatotok:
Írjatok válaszlevelet Pálnak. A következő témákat említsétek meg:

 1.  Miért nehéz most nektek hinni, keresztyénnek maradni.
 2.  Miért akartok mégis hitben maradni, és nem visszatérni a régi életbe?
 3. Mit jelentett nektek Pál biztatása? Melyik gondolat a legbátorítóbb?
 4. Történt-e valami érdekes helyzet Pál levele óta, amiben bebizonyosodott, hogy Jézus mellett kell kitartani? (találjatok ki valamilyen konkrét esetet)
Segítség:
 • Olvassátok el az Apostolok Cselekedetei 17, 1-9 verseit.
 • Olvassátok el az 1. Thesszalonikai levelet.
 • Miután mindezt elolvastátok, lehet három kérdésetek a feladat kapcsán.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése