2012. június 8., péntek

Napközis tábor-A zarándok útja 1


Akkor kezdem a tábori anyag bemutatását. 
Itt olvashattok arról a programról, ahol először feldolgoztuk fiatalok számára ezt a könyvet. Néhány képen láthattok. Például itt is.

Első lépésben a könyv tartalmát írom le. Mert valóban nem egyszerű elolvasni és követni, mert túl sok az információ benne és minden szimbolikus. Én a teljes könyvet kétszer olvastam. A rövidített verziót is kétszer. 
Az összefoglalásból kihagytam pár részletet, amit nem dolgozok fel a táborban.

A zarándok útja tábor
2012. június 18-22.

Bunyan: A zarándok útja c. könyvének rövid összefoglalása a tábor napjaira bontva:

Hétfő:
A főszereplő Keresztyén. Arról szól a történet, hogy milyen viszontagságos úton jut el a mennybe. Keresztyén a családjával Romlás városában él. E város lakói nagyon önzőek, Isten nélkül élnek. Keresztyén érzi, hogy ez nincs így jól. Egy könyvből olvas arról, hogy a város el fog pusztulni. . Sem a családja sem barátai nem hisznek neki. A könyv olvasása révén hatalmas teher nehezedik a vállára, amit nem tud letenni. Találkozik Evangélistával, aki azt mondja, hogy meneküljön el. Menjen a keskeny úton a fény felé, majd a szoros kapun kopogtasson be. A teherrel menekülni kezd.Vele megy Simai, beszélgetnek arról, hogy milyen jó helyre mennek. Nem figyelnek, beleesnek a csüggedés mocsarába. Segítő révén Keresztyén megmenekül, Simai visszafordul.
Kedd:
Találkozik útközben Világbölccsel, aki a törvényhez akarja kötni. Evangélista ismét jó útra tereli. Amikor elér a szoros kapuba nyílzápor éri, de megmenekül. Keskeny ösvényen halad Keresztyén. Megérkezik a Tanácsnok házába. Itt három szobába pilllant be. Az elsőben megtanulja, hogy a szívben a törvény csak felkavarja a bűn porát, de az evangélium segíti kisöpörni a bűnt a szívből. A másodikban van két gyerek. A harmadikban Reménytelen beszél az ítélet napjáról, és arról, hogy a pokol valódi. Keresztyén tovább haladva elér a kereszthez. Itt leesik róla a teher, bűnbocsánatot kap, hálás lesz és béke tölti el. A keresztnél tiszta ruhát kap. És egy tekercset, amely belépő a mennybe. A keskeny úton halad Keresztyén, amikor az Akadály dombjához ér. Útközben elalszik egy lugasban. Álmában kiejti a tekercset. Amikor a palota kapujába ér, észreveszi, hogy nincs ott a tekercs, ezért visszafordul. A palota kapujában két oroszlán őrködik megkötözve. Keresztyén legyőzi a félelmet és bejut a két oroszlán között a palotába.
Szerda:
A palotában három lány a vendéglátó. Beszélgetnek vele arról, hogy miért indult el az úton. Megmenekülni, látni a Megfeszítettet, tehertől megszabadulni és társakat találni. A lányok tanítják Keresztyént, ószövetségi tárgyakat mutatnak neki, megmutatják a domb Urának a családfáját éstörténeteket mondanak neki. Végül megajándékozzák tárgyakkal: kard, pajzs, sisak, mellvéd. A palotát elhagyva Keresztyén útját állja Romlás városának ura, Apollion. Felemlegeti Keresztyén bűneit, vissza akarja vinni Romlás városába. Keresztyén nem akar menni, ezért rátámad, és sebeket ejt rajta, de a palotában kapott védőöltözet megmenti. Keresztyén győz Apollion felett. A sebeket az élet fájáról hozott levéllel gyógyítja meg egy ismeretlen. Keresztyén a Halál Árnyékának a Völgyén halad át. Találkozik félelmetes lényekkel és menekülő emberekkel. A 23. zs. igéi vígasztalást nyújtanak neki. Bátorságot nyer. A keskeny úton kap egy társat. Hívő a neve. Találkoznak Evangélistával, aki megprófétálja, hogy szenvedni fognak. Útjuk Hiúság városán visz keresztül. Eljutnak Hiúság vásárába. Itt bíróság elé állítják őket, ahol megvádolják, megrágalmazzák és elítélik őket. Hívőt kivégzik, mártírhalált hal, Keresztyén megmenekül.
Csütörtök:
Egy társsal indul a keskeny úton, sajnos Mellékútit követve Kétségbeesés Óriásának a területére tévednek. Az Óriás börtönbe veti őket és éhezteti napokig. Hálaimát mondanak, és ekkor megtalálja Keresztyén a kulcsot, amit kapott a keresztnél. Ezzel kinyitják a börtön ajtaját és megmenekülnek. Útközben találkoznak pásztorokkal, akik megmutatják távcsövükön a hegyormot.
Péntek:
Eltévednek, mert világosság ruhájába öltözve eltereli őket egy idegen. Találkoznak ateistával. Álomerdőn keresztül kell menniük. Amikor Jézusról kezdenek beszélgetni, akkor ébren tudnak maradni. Mátkaság földjén erőre kapnak. Végül egy folyón kell áthaladniuk. Majdnem megfullad, de emlékezik Jézusra. Elérik a menny kapuját. Várják őket a kapuban. És a tekerccsel bejutnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése